Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Tài liệu học cho các bạn khoa thương mại điện tử

Đây là một số bài giảng, bài thảo luận của mình. Bài giảng thì ko nói làm gì, nhưng bài thảo luận thì là do các nhóm sinh viên làm, số liệu và các thông tin mình không đảm bảo chính xác đâu nhá ^^. Bài này chỉ có tính chất tham khảo, chưa up hết nên ai cần tài liệu gì về thương mại điện tử thì có thể hỏi mình

Bài giảng môn an toàn dữ liệu: http://www.mediafire.com/?1sndd1sjmts5z2g

Tài liệu môn cơ sở dữ liệu, bao gồm cả bài giảng và bài thảo luận cơ sở dữ liệu.
http://www.mediafire.com/?1sndd1sjmts5z2g
thảo luận: http://www.mediafire.com/?3e6qrluqafbl0q0

Tài liệu môn thiết kế web http://www.mediafire.com/?5la4kv16e8xzulk

Tài liệu Emarketing, bài thảo luận về các công cụ xúc tiến điện tử, chiến lược emarketing của mấy công ty
Marketing điện tử của thế giới di động: http://www.mediafire.com/?y5u3kasnuofvk32
Bài thảo luận và bài về nhà: http://www.mediafire.com/?fhkk5spge54454b

Bài thảo luận quản trị chiến lược
http://www.mediafire.com/?mx9xfotoacce3wo
http://www.mediafire.com/?1gid1u8747wrtom

Bài thảo luận môn môi trường chiến lược thương mại điện tử
http://www.mediafire.com/?zrkiaze8q1j3e85
http://www.mediafire.com/?alofjxyn5yyubjf

Bài giảng Thanh toán thương mại điện tử: http://www.mediafire.com/?v727pw3ziydwi57

Bài giảng quản trị tác nghiệp B2B và bài thảo luận mô hình kinh doanh của EC21
http://www.mediafire.com/?309vtr9va3et829
 http://www.mediafire.com/?5hs1goha9ivoj2h

Một số bài thảo luận môn luật thương mại điện tử, quản trị dự án tmdt, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh dịch vụ, logistics thương mại điện tử, quản trị tài chính...
Dự án tmdt: http://www.mediafire.com/?6p38qv0b72w1btc
Kdck: http://www.mediafire.com/?piad2t83sstuap7
Qttc: http://www.mediafire.com/?f5gda20hb8w7hyd
Kddv: http://www.mediafire.com/?4j3xmeuh7gaupt0
Logistics: http://www.mediafire.com/?fd5d1hj9ddwbc93
Đào tạo thương mại điện tử, marketing online, email marketing

0 Responses to “Tài liệu học cho các bạn khoa thương mại điện tử”

Đăng nhận xét