Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

File host vào Facebook tháng 4/2012

Nguồn:  http://vantri.vn/

1. Mở file host trong máy tính của bạn:

Vào thư mục C: Windows\System32\drivers\etc

Chọn file host, mở bằng notepad. Một số máy có thể không tồn tại file này, bạn chỉ việc tạo file mới bằng notepad và đặt tên là hosts

2. Copy dãy sau vào file host bạn vừa mở. Đây là dải host được cập nhật tháng 4/2012

31.13.79.7 www.facebook.com

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 www.login.facebook.com

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.face


3. Các bạn nhớ đổi DNS thành 8.8.8.8 và 8.8.4.4 nhé . Còn nếu chưa, bạn có thể đổi bằng cách sau:

Với Window XP:

- Ấn chuột phải vào biểu tượng My Network Places –> chọn Properties.
- Chuột phải vào biểu tượng Local Area Connection –> chọn Properties.
- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) rồi chọn Properties
- Chọn Use the following DNS server addresses rồi điền Google DNS hoặc OpenDNS ở phía trên (nên sử dụng Google DNS).
Với Windows 7:

- Ấn chuột phải vào biểu tượng Network –> chọn Properties.
- Chọn Local Area Connection
- Bảng Local Area Connection Status xuất hiện, chọn Properties.
- Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4) rồi chọn Properties.
- Chọn Use the following DNS server addresses rồi điền vào như hình trên.

Xong, truy cập Facebook ngay thôi nào. :)
Đào tạo thương mại điện tử, marketing online, email marketing

0 Responses to “File host vào Facebook tháng 4/2012”

Đăng nhận xét